Yoga för tonåringar

Yoga för ungdomar

De äldre barnen och ungdomarna lär sig genom att samtala och reflektera över saker tillsammans med varandra och med vuxna. Från den tidiga ungdomen, som börjar redan vid ca. 10-12 års ålder, börjar barnet ställa sig frågor om livet och sig själv. Barnet växer från att känna sin identitet genom familjen (sin uppväxtmiljö) till att frigöra sig och söka sin egen väg i livet.

Under den här tiden är det viktigt att vi vuxna finns där för den växande människan och månar om att behålla en varm och nära relation.

Genom yogan kan vi hjälpa den växande människan att behålla en positiv relation till sig själv och sin kropp. Yogan anpassas mycket efter gruppens behov och önskemål, tid finns även för reflektion och samtal.

Vi erbjuder kortare kurser och workshops för ungdomar efter önskemål. 

0 Shares