Yoga för barn

Yoga Mamas erbjuder yoga och workshops för barn och ungdomar. Genom yogan kan vi hjälpa det växande barnet att behålla en positiv relation till sig själv och sin kropp. Yogan anpassas efter gruppens behov och önskemål, tid finns även för reflektion och samtal.

Vi arbetar i första hand med privata bokningar från grupper och organisationer. Hos Yoga Mamas ges en barnyoga-kurs per termin och Familjeyogan erbjuds på vissa skol-lov, se kalendern.

Yoga för de yngre barnen

I yogan för de yngre barnen leker vi fram rörelsen, ofta genom sagor och sånger, men vi har också stort utrymme för avslappning, massage och vila.

Det lilla barnet är öppet och inkännande för allt i sin omgivning. Hur vi rör oss kring barnet, hur vi tar i det, vilket röstläge vi har när vi pratar med varandra och även vad vi tänker gör starka intryck. Genom vår utstrålning känner barnet om vi är lugna eller stressade, glada eller ledsna, om vi är rädda eller har tillit till livet.

Snart blir leken det lilla barnets verktyg att lära känna sig själv och världen. Genom lek, härmadet av de vuxna i sin omgivning och den fysiska beröringen lär barnet känna sig själv, sina gränser och sin omvärld.

Läs om Meditativa Sagor 0-1 år

Detta är en magisk sagostund för de yngsta barnen! Genom lugna små berättelser, sånger, musik och mjuk beröring får barnen komma till ro tillsammans med sina föräldrar. Vi guidar både vuxna och barn in i en drömvärld med närhet, tillit och ro som grund.

Meditativa Sagor ges för närvarande på biblioteken runt om i Växjö och är bokningsbar för privata grupper. Kontakta oss på info@yogamamas.se med din förfrågan.

Läs om Familjeyogan 1-4 år

I familjeyogan leker vi fram rörelser tillsammans, barn och vuxna får mötas i en lugn och trygg miljö helt utan måsten. Vi stärker kroppen och övar balansen genom olika asanas (yogapositioner) både enskilt och tillsammans. Med berättelsens hjälp guidas vi genom rörelser och in i avslappningsövningar som hjälper oss att komma till ro. Denna ro, eller mentala närvaro, har hela familjen glädje av då den ger en grund för närvaro i vardagens alla händelser.

Familjeyogan ges för närvarande som workshop under vissa skollov. Se kalendern för kommande datum.

Läs om Sagoyogan från 3 år

Sagoyogan är kreativ och lekfull. Vi stärker kroppen och övar balansen genom olika positioner, enskilt och i par, samt låter positionerna bindas ihop i kortare flöden. Genom en saga guidas ni genom olika avslappnings- och andningsövningar, kortare meditationer och mantran. Barnen har nära till lek, till skratt och till att vara här och nu – något som vi vuxna kan dras med i och njuta av!

Sagoyogan ges för närvarande på biblioteken runt om i Växjö och är bokningsbar för privata grupper. Kontakta oss på info@yogamamas.se med din förfrågan.

Välkommen med din bokning och frågor till info@yogamamas.se


Yoga för lite äldre barn

I yogan hjälper vi barnen att vara närvarande i sina kroppar, få god kroppskännedom, stilla sinnet och hitta mental stabilitet.

Vi strävar efter att skapa en lugn och trygg yogastund så att barnen/ tonåringarna känner att de verkligen får lov att vara sig själva. Att lugnt röra sig i sin egen takt och känna hur kroppen mår i rörelserna är en viktig del av barnyogan samt att få stöd i att känna tillit till sig själv och sin växande kropp.

Barnyoga 6-9 år

Barnyogan är en kreativ och lekfull yogaklass för det växande barnet. För att stärka kroppen övar vi asanas (yogapositioner) både enskilt och i grupp.

Torsdagar kl: 16:00 – 16.45

Datum: Kursstart 29 augusti

Lärare: Anna

Läs mer

Barnen får en god kännedom om grundpositionerna i yogan och om andningens betydelse för fokus och närvaro. De guidas genom olika flöden, avslappningsövningar, meditationer och mantran. Barnyogan anpassas helt efter barnens ålder och utveckling. I kursen ingår ett kompendium med yogapass, mantran och avslappningsövningar som ni kan göra hemma.


Barnyoga 10-13 år

Barnen får en god kännedom om grundpositionerna i yogan och om andningens betydelse för fokus och närvaro. De guidas genom olika flöden, avslappningsövningar, meditationer och mantran. 

Torsdagar kl. 17:00 18.00

Datum: Kursstart 29 augusti

Lärare: Anna

Läs mer

Barnyogan är en kreativ och lekfull yogaklass för det växande barnet. För att stärka kroppen övar vi asanas (yogapositioner) både enskilt och i grupp. Barnyogan anpassas helt efter barnens ålder och utveckling. I kursen ingår ett kompendium med yogapass, mantran och avslappningsövningar som ni kan göra hemma.


Sagt om vår yoga