Yoga för barn

Yoginis & Mamas erbjuder yoga för barn och ungdomar. Genom yogan kan vi hjälpa det växande barnet att behålla en positiv relation till sig själv och sin kropp. Yogan anpassas efter gruppens behov och önskemål, tid finns även för reflektion och samtal.

Vi tar emot bokningar från grupper och organisationer. Kontakta oss med er förfrågan.

Yoga för de yngre barnen

I yogan för de yngre barnen leker vi fram rörelsen, ofta genom sagor och sånger, men vi har också stort utrymme för avslappning, massage och vila.

Det lilla barnet är öppet och inkännande för allt i sin omgivning. Hur vi rör oss kring barnet, hur vi tar i det, vilket röstläge vi har när vi pratar med varandra och även vad vi tänker gör starka intryck. Genom vår utstrålning känner barnet om vi är lugna eller stressade, glada eller ledsna, om vi är rädda eller har tillit till livet.

Snart blir leken det lilla barnets verktyg att lära känna sig själv och världen. Genom lek, härmandet av de vuxna i sin omgivning och den fysiska beröringen lär barnet känna sig själv, sina gränser och sin omvärld.

Sagoyoga 3-6 år

Sagoyogan är kreativ och lekfull. Vi stärker kroppen och övar balansen genom olika positioner, enskilt och i par, samt låter positionerna bindas ihop i kortare flöden. Genom en saga guidas ni genom olika avslappnings- och andningsövningar, kortare meditationer och mantran. Barnen har nära till lek, till skratt och till att vara här och nu, något som vi vuxna kan dras med i och njuta av!

Sagoyogan är för barn tillsammans med en vuxen.

Ledare: Anna


Yoga för lite äldre barn

I yogan hjälper vi barnen att vara närvarande i sina kroppar, få god kroppskännedom, stilla sinnet och hitta mental stabilitet.

Vi strävar efter att skapa en lugn och trygg yogastund så att barnen/ tonåringarna känner att de får lov att vara sig själva. Att lugnt röra sig i sin egen takt och känna hur kroppen mår i rörelserna är en viktig del av barnyogan samt att få stöd i att känna tillit till sig själv och sin växande kropp.

Barnyoga 6-9 år

Barnyogan är en kreativ och lekfull yogaklass för det växande barnet. För att stärka kroppen övar vi asanas (yogapositioner) både enskilt och i grupp.

Datum: Inga datum planerade för 2022

Ledare: Anna

Läs mer

Barnen får en god kännedom om grundpositionerna i yogan och om andningens betydelse för fokus och närvaro. De guidas genom olika flöden, avslappningsövningar, meditationer och mantran. Barnyogan anpassas helt efter barnens ålder och utveckling.

I kursen ingår ett kompendium med yogapass, mantran och avslappningsövningar som ni kan göra hemma.


Sagt om vår Barnyoga:

”Min dotter älskar sin yoga!”

På ett lekfullt och rogivande sätt får hon övningar som främjar kroppskontroll och koncentration.

Hon har fått verktyg att lära sig slappna av. Yogastunden är ett viktigt inslag i veckan. En känsla av välbefinnande!”

– Mamma till flicka 11 år


”Min dotter var så nöjd efter barnyogan. Anna pratade om att man inte ska tävla, med andra eller sig själv. Du gör ett fantastiskt arbete Anna!”


Jag har lärt mig hur jag ska göra när jag är stressad över något. Då säger jag mitt mantra, det hjälper jättebra!

”Man blir lugn och avstressad. Jag älskar min yoga!”

– Flicka 11 år