Yoga för kvinnor

som vill förstå sin kropp, återta sin inre styrka och leva intuitivt.

Yoga för kvinnor är yin yoga-terapi för en hälsosam menstruationscykel, för att stötta graviditet och postpartum, för att komma i kontakt med den kvinnliga sexualiteten & fertiliteten, för god bäcken-hälsa, för ett balanserat hormonsystem och för att stötta livsförändringar eller trauman av olika slag. Yoga för kvinnor är en kraftfull väg och upplevelse till andligt bemyndigande och själv-kunskap.

Yin Yoga

Yin Yoga-terapi

I Yogan pratar vi om att vår kraft (livskraften) sitter i bäcken-området / höften, mer eller mindre sovande hos olika människor. Därför lägger vi i den här yogan stor vikt vid att öppna upp höfterna och frigöra och förlösa kraften där genom cirklar, rullningar och höftöppnande rörelser.

Yoga för kvinnor följer våra årstider och cykler för att guida oss i balansen mellan att bygga upp styrkan och återhämta oss.

Läs mer vad Yoga för kvinnor ger dig:

– ökad vitalitet, ork, glädje & energi.

– kontakt med de inre, djupa magmusklerna och musklerna i vaginan (yoni).

– kontakt med den feminina kraften inom dig.

– balanserat hormonsystem, oavsett var du är i livet.

– förbättrad sömn, koncentration och närvaro i nuet och i din kropp.

– verklig vila och verktyg att kunna föra in vilan i din vardag.

– direkt och omedelbar kontakt med dina tre nedersta chakran (och därmed också resterande fyra).

– djupa fulla andetag som ökar syre och avslappning i kroppen.

– möjlighet att frigöra spänningar och emotionella blockeringar i kropp, sinne, själ.

– lugn och harmoni.

– förståelse för din kropps cykler och hur vi lever och rör oss enligt dessa.

– minskad stress.

– förbättrad hållning.

– ökad fertilitet & kontakt med din sexualitet.

– möjlighet att lösgöra fysiska spänningar i höft och bäckenpartiet.

– verktyg att snabbt och tryggt komma tillbaka till kroppen efter graviditet och förlossning.

– självkärlek & en plats där du tillåts komma hem till dig själv.

Swadyaya – Självpraktik – Yoga kurs

är en e-kurs för dig som är van yogini och vill ha MER YOGA i vardagen och hela livet.

Den här kursen är ett klassiskt 21-dagars program där du varje vecka har ett schema att följa för att utveckla din yogapraktik.

Du lär dig:

skapa hållbara rutiner utifrån din egen verklighet

vad du behöver för och hur du ska snabbt varva ner och återhämta dig

ta ansvar över din egen yogapraktik

om yogisk filosofi

Observera att du behöver ha yogat tidigare för att ta denna kursen.

Ur innehållet:

Bija Meditation / Chakra Balansering

Yoga Nidra

Yin Yoga för morgon & kväll

Flödande Yoga

Arbetsbok med schema för dina nya rutiner

Sluten FB-grupp för att vara del av vår community


Yinyoga för inre styrka

Genom yogiska övningar tar vi kontakt med de inre och djupa magmusklerna, bäckenbotten, ländryggen och andetagets kraft. Samtidigt som vi ger utrymme för vila och återhämtning.

Lärare: Magdalena

Läs mer

För att orka föda våra barn behöver vi fysisk styrka. För att hitta vår väg i livet krävs mod. För att kunna skapa krävs fokus och uthållighet.

Yoga för kvinnor tar fram vår inre styrka; vår fysiska kraft likväl som vårt mod. Successivt bygger vi upp det område vi behöver stärka här och nu, för att bli starka inifrån och ut.

Asanas (positioner), pranayama (andningstekniker) och meditationer tar oss hem till oss själva och det vi söker för att skapa mer kreativt flöde och styrka i livet. Teknikerna kommer från Yin Yoga, Womb Yoga Terapi, Hatha yoga, Vinyasa yoga och Shamansk healing.


Yinyoga och Djup avslappning

Yoga för kvinnor i Yin och Djup Avslappning erbjuder kroppen vila genom sittande eller liggande positioner som vi håller länge. Där kan vi nå vävnaderna och bindväven där stor del av stress, emotioner och trauma lagras.

Lärare: Magdalena

Läs mer

I positionernas stillhet frigörs blockeringar och en läkning kan påbörjas. Yoga Nidra eller annan guidad meditation tar sinnet och kroppen till en djup avslappning mellan sömn och vakenhet där vi kan nå ett kärleksfullt och hållbart lugn för både kropp, sinne och själ.

I vilan och stillheten manifesteras och växer det vi skapar och försöker åstadkomma. När vi stannar upp för att vila och reflektera har både kropp, sinne och själ möjlighet att förkroppsliga det vi vill lära oss, likväl som att läka det som många gånger uppstår på vägen. Det kan vara allt från stress av olika slag till sömnsvårigheter och prestationskrav.

Teknikerna kommer från Yin Yoga, Womb Yoga Terapi, Hatha yoga, Vinyasa yoga och Shamansk healing


Sagt om vår yoga