Villkor

I priset för kurser, klasser och workshops hos Yoga Mamas/ Service By Magie ingår 6% moms, vid e-kurser gäller 25% moms, alla skatter & avgifter (ca 50%), lokalhyra & lön, tillgång till hjälpmedel/kuddar/filtar/bolster etc. som tillhör Yoga Mamas/ By Magie.

Fullständiga bokningsvillkor:

All anmälan är bindande och du betalar när du anmäler dig via faktura, direkt till vårt bank-giro enligt bokningsbekräftelsen du får per email, eller via vår bokningsida. E-kurser betalas direkt vid registrering och är ej återbetalningsbara. För e-kurser och digitala produkter gäller ej ångerrätten.

Du kan avboka dig fram till och med 14 dagar innan kursstart/workshop. Du får då tillbaka den summa du betalat in minus en administrativ avgift (185:-). Därefter kan din plats ges till tredje part men ej återbetalas (nytt kvitto skrivs ej) alternativt uppvisas läkarintyg som visar på att du fysiskt inte kan ta dig till platsen eller är en smittorisk för dina medmänniskor, eftersom yoga syftar till inre och yttre läkning.

Du kan inte avboka en pågående kurs och få pengarna tillbaka. Efter överenskommelse kan du ge din plats till tredje part. Du kan inte heller avboka en donationsbaserad klass, varken online eller fysisk, och få pengar tillbaka.

För LIVE ONLINE event är det din skyldighet att ha senaste uppdateringen av programvaran vi använder som tredje part. Vi förväntar oss också att du själv är påläst hur online-verktygen fungerar. Yoga Mamas frånsäger sig allt ansvar gällande problem eller hinder som uppstår i samband med tekniken vid våra online tillfällen. Skulle du missa ett tillfälle kan detta inte ersättas.

I den osannolika händelsen att Yoga Mamas / Service By Magie skulle ställa in kursen/workshopen återbetalas hela summan. Detta gäller inte för donationsbaserade klasser som är betalda i förskott.

Om läraren blir sjuk/behöver ställa in klassen: 

Ersätts ditt missade klasstillfälle inom en snar framtid. Ersättningsklasser kan ske vid andra dagar och tider än tiden för din pågående kurs. I vissa fall sker ersättningsklassen online, live eller inspelad. I sällsynta fall kan det bli en vikarie istället. 

Om du blir sjuk: 

Om du missar ett tillfälle på din terminskurs / kurs som går veckovis gör du istället din yoga hemma. Du kan inte “ta igen” missade tillfällen. Fråga din lärare vad du missat så får du tips på vad du kan göra själv. Blir du sjuk så att du behöver avbryta din kurs kan du ge din plats till en annan person, eller ha summan innestående om det kommer starta en likvärdig kurs inom kommande halvåret. Läkarintyg krävs.

Uppdatering gällande Corona-viruset 

Våra ovanstående villkor gäller även för denna sjukdom. 

Är läraren i karantän sker undervisning istället online. 

Håll dig uppdaterad, all undervisning kan så småningom komma att ske online.


Om din kurs blivit avbruten/pausad sker kreativ ersättningslösning inom rimlig framtid.

 Allt material är upphovsrättsskyddat och tillhör Yoga Mamas/Service By Magie.

Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från Yoga Mamas. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift. Vid misstanke att kontot utnyttjas av flera stängs användaren av från plattformen.

Friskrivning

Innehållet i utbildningarna och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för deltagarna att själva undervisa i ämnet. Vidare är materialet endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning.

Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på lärarens tolkning av ämnet vid tiden då materialet upprättades. Samhällssituationen och bredden inom ämnet kan ändras över tiden varför Yoga Mamas inte kan garantera att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad. 

All yoga sker på egen risk och efter eget bevåg. Yoga Mamas friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när informationen från utbildningarna eller det material som lämnas tillämpas. För det fall Yoga Mamas ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador eller följdskador av dessa.

Namaste, 

Yoga Mamas


Sagt om vår yoga