Vanliga Frågor

Womb Yoga Terapi

FAQ#1 Måste man vara gravid för att vara med på Womb Yoga?

Svar: Nej. Womb Yoga är yoga för kvinnor i alla faser av livet, från menarken till klimakteriet och vidare. Du är välkommen om du menstruerar- eller om du inte gör det. Du är välkommen om du är gravid- eller om du inte är det. Du är välkommen om du har en livmoder- eller om du inte har det. Womb Yogan finns också särskilt för Graviditeten, läs mer här.

 

FAQ#2 Varför behövs yoga för kvinnor?

Svar: Den klassiska yogan och asanas (positioiner) som vi oftast känner den är skapad för män, av män trots att i västvärlden är det främst kvinnor som utövar yoga. Men detta innebär att i traditionell yoga är positionerna och flödena inte är skapade utefter kvinnokroppens förutsättningar. Kvinnans kroppp ser annorlunda ut och rör sig annorlunda, hon flödar dessutom i cykler och faser något som generellt inte tas hänsyn till. I bästa fall erbjuds kvinnor som menstruerar eller är gravida versioner av positionerna i sina yogaklasser, i andra fall är de helt uteslutna. Vissa positioner och andningsövningar kan vara rent olämpliga att göra under sådana tider i livet. I Womb Yogan är alla positioner, övningar och flöden skapade utifrån kvinnokroppen och kvinnans flöden och rörelsemönster. Därför stärker vi den fysiska kroppen utifrån hennes förutsättningar, vi bjuder in och arbetar med energin utifrån kvinnans kraftcenter och energicentrum och vi balanserar hormonerna genom att arbeta med våra naturliga flöden och cykler. På så vis blir Womb Yogan mer effektiv och direktverkande, samtidigt som den verkar jordande, balanserande och frigör den naturliga kvinnokraften på ett skonsamt sätt.

FAQ#3 Vad är Womb Yoga?

Svar: Womb Yoga är yoga för kvinnor i alla faser av livet, från Menarken till Klimakteriet och vidare. Det är en plats för systerskap, att få vara kvinna och för att njuta av den gudomliga feminina energin inom och runt sig.

0 Shares