Ayurveda

Hos Yoga Mamas kan du välja att fördjupa din självutveckling genom ayurvediska konsultationer och föreläsningar. Läs mer nedan.

Vaidya Nayana

Fritt översatt betyder sanskrit ordet Vaidya ”Ayurvedisk läkare”. En Vaidya ger förebyggande råd, för att behålla hälsa, snarare än att “bota”. Enligt Ayurvedan finns det alltid en anledning bakom obalanser och sjukdomstillstånd, detta skiljer sig mot den allopatiska medicinens sätt att se på människan och obalanser som uppstår.

Vår Vaidya Nayana berättar att till och med om en får ett handikappat barn anser Ayurveda att det finns en bakomliggande anledning. För ett barn är inte bara spermie + ägg, vilket hon berättar mer om i sin föreläsning Garbha Samskara.

En Vaidya ser inte bara det fysiska hos människan, utan hen ser också sinnet (det mentala) och själen (det andliga). Enligt Ayurvedan är vi en helhet, och mår inte själen bra så syns det i den fysiska kroppen. Vaidyan söker den bakomliggande orsaken för att kunna återupprätta balans. 

Nayanas arbete med kvinnor och barn innefattar att utbilda, genom ayurvediska föreläsningar, och att ge råd genom ayurvediska konsultationer. 

Läs mer

Här på Yoga Mamas finns Nayana i arbetet som Vaidya och du är välkommen att vända dig till henne för att få ett ayurvediskt perspektiv på det du upplever. Du behöver inte känna sjukdom i den fysiska kroppen för att be om råd, det kan t.ex. också handla om hur en håller sig balanserad genom de övergångar livet bjuder på.

Nayanas företag erbjuder också ayurvediska behandlingar för både stora och små, så som Gravidmassage, Massage efter förlossning, och Barnmassage. Ayurveda har även en behandling för små barn som syftar till att stärka immunförsvaret. Nayana berättar gärna mer när du kontaktar henne.


Ayurvediska föreläsningar

Art of women’s health, Art of eating, Art of children’s health, Garbha Samskara, Art of meditation

Yoga Mamas Ayurvediska föreläsnings-serie är för kvinnor och familjer som vill ta eget ansvar över sin hälsa. Varje individs hälsa är hens eget ansvar och vi kan endast rådgiva och förmedla vår kunskap vidare, sedan är det upp till var och en att själv göra arbetet.

Ayurveda är en naturlig livsstil baserad på kunskap som är över 5000 år gammal, världens äldsta dokumenterade läkekonst! Ayurveda (”kunskap om livet”) ändras inte. Den kan förmedlas till generation efter generation och är alltid densamma, alltid lika vis. För-evig kunskap, kallar Vaidya Nayana Ayurvedan.

Föreläsningarna ger möjlighet att fördjupa sig i Ayurveda och den vediska livsstilen. Nayana berättar om Ayurvedans sätt att se på hälsa (kroppsligt, andligt och mentalt) och delger tips, råd och personliga berättelser utifrån varje ämne. Varje föreläsning avslutas med en jordande klangmeditation.

Terapeut: Nayana

Läs mer:

Art of women’s health

I Indien finns ett talesätt att ”en mamma är lika med 100 lärare”. Kvinnan anses därför vara roten till det friska morgondagens samhälle. En kvinna som mår bra i hela sig; i den fysiska kroppen, i sinnet och i sin själ kan också vägleda sina barn och sin familj till hälsa och välmående. Men hon behöver börja med sig själv, förstå sig själv och hur hon ska ta hand om sig själv för att leva i hälsa.

Art of eating

Vi äter inte bara med munnen, utan med alla våra sinnen. Framför allt är det sjätte sinnet närvarande när vi väljer vad vi stoppar i oss. Vårt medvetande förenas med maten och det tillsammans utgör näringen vi ger oss själva. Därför är det viktigt att matstunden är en meditation.

Art of children’s health

Ayurveda har en liknelse mellan barns lärande och en mjuk gren: en mjuk gren kan flätas men när den blivit en hård stam kan den inte böjas. När barnen blivit vuxna kan du inte längre påverka dem utan det är när de är små som föräldrarna skapar god hälsa och rutin. Barnens hälsa är föräldrarnas ansvar och det är i dina händer hur du vill forma morgondagens samhälle. Ayurveda har verktyg för att hjälpa föräldrar stärka sina barns mentala, fysiska, själsliga och psykiska hälsa redan från början.