Familjeyoga 1-4 år

Yoga för de yngre barnen

Det lilla barnet är öppet och inkännade för allt i sin omgivning. Hur vi rör oss kring barnet, hur vi tar i det, vilket röstläge vi har när vi pratar med varandra och även vad vi tänker gör starka intryck. Genom vår utstrålning känner barnet om vi är lugna eller stressade, glada eller ledsna, om vi är rädda eller har tillit till livet.

Snart blir leken det lilla barnets verktyg att lära känna sig själv och världen. Genom lek, härmadet av de vuxna i sin omgivning och den fysiska beröringen lär barnet känna sig själv, sina gränser och sin omvärld. I yogan för de yngre barnen leker vi fram rörelsen, ofta genom sagor och sånger, men vi har också stort utrymme för avslappning, massage och vila.

 

Meditativa sagor

För barn 0-1 år, Hålls på biblioteken i Växjö kommun under hösten 2018

Detta är en magisk sagostund för de yngsta barnen! Genom lugna små berättelser, sånger, musik och mjuk beröring får barnen komma till ro tillsammans med sina föräldrar. Vi guidar både vuxna och barn in i en drömvärld med närhet, tillit och ro som grund.

 

Familjeyoga

I familjeyogan leker vi fram rörelser tillsammans, barn och vuxna får mötas i en lugn och trygg miljö helt utan måsten. Vi stärker kroppen och övar balansen genom olika asanas (yogapositioner) både enskilt och tillsammans. Med berättelsens hjälp guidas vi in i meditationer och avslappningsövningar och lär oss att komma till ro. Denna ro ,eller mentala närvaro, har hela familjen glädje av då den ger en grund för närvaro i vardagens alla händelser.

Vi anpassar Familjeyogan efter barnens behov och ålder därför har vi flera olika grupper. Begränsat antal platser.

Familjeyoga och lek, 1-2 år tillsammans med en vuxen, kommer snart

 

Tisdagar

14.40-15.20 Familje-Yoga 2-4 år

Anmäl din plats genom att skicka ett mail till annastenung@gmail.com

Se hela schemat och priser här.

0 Shares