Vad gör en Vaidya?

Fritt översatt betyder sanskrit ordet Vaidya ”Ayurvedisk läkare”. En Vaidya ger förebyggande råd, för att behålla hälsa, snarare än att “bota”. Enligt Ayurvedan finns det alltid en anledning bakom obalanser och sjukdomstillstånd. Detta skiljer sig mot den allopatiska medicinens sätt att se på människan och obalanser som uppstår då den endast försöker bota det sjuka. 

Vad gör en Ayurvedisk Vayida / läkare hos Yoga Mamas?

Att Nayana Chouhan arbetar med oss är både värdefullt och viktigt, för utbildningscentret och för ER- våra kunder och familj. Nayanas arbete med kvinnor och barn innefattar att utbilda, genom ayurvediska föreläsningar och att ge hälsoråd genom ayurvediska konsultationer. Ayurvedan kan vägleda oss till god hälsa genom sina individuella levnadsråd. I Ayurvedisk vetenskap följer allting naturens element (luft, jord, eter, vatten, eld) och allting är uppbyggt av dessa. När vi känner till vilket eller vilka element som dominerar hos oss är det lättare att leva hälsa eftersom vi följer kroppens naturliga hälsobeteende. Detta är såklart ofantligt värdefull kunskap att ha om sina barn, och att föra vidare till sina barn så att de själva alltid kan välja att leva i harmoni och hälsa. 

En ayurvedisk Vaiyda kan genom pulsläsning avgöra vilket element som dominerar hos en person, både små barn och vuxna. Detta utgör grunden för en första hälsokonsultation hos vår vaidya Nayana. Därefter beror det på vad du vill och vill lära dig mer om kring din egen och/eller ditt barns hälsa. Redan tidigt, egentligen redan när barnet är i mammas mage, finns ayurvedisk kunskap kring hur vi bäst främjar god hälsa och utveckling för vårt barn. Under graviditeten tar ayurvedan fasta på goda råd som att vila mycket, omge sig med människor som man tycker om och stärker en, äta sattvisk (ren och näringsrik) mat, meditera och att göra gravidyoga. Efter barnet kommit gäller i mångt och mycket samma sak. Men vila ännu mer, var närvarande med ditt barn och i givandet, och låt kroppen läka genom jordande mat. 

Det är inte alltid helt självklart hur vi får till detta i våra liv. Ett bra tips är att ha den här E-boken till hands, som en nära vän efter förlossningen. För personligt stöd i den postnatala perioden erbjuder Yoga Mamas postpartum-doula med hembesök. Söker du behandlingar och mer personliga ayurvediska råd för att hantera den postnatala perioden är du varmt välkommen att vända dig till Nayana. Hon ger både massager och särskilda ayurvediska råd för den här perioden i livet. För den lilla bebisen erbjuder vår vaidya även möjligheten att ta så kallade “guld-droppar” (Suvarna prasan samskar). Detta är en traditionell vedisk kur som följer barnets astronomi och som blandas av ayurvediska örter av en ayurvedisk läkare. Kuren är kraftfull och har till syfte att stärka barnets immunförsvar redan tidigt. Dosen är individuell men grundläggande är att man ger lite varje gång under en viss period, som är i linje med barnets astronomi. 

För att våra barn ska må bra, behöver mamma må bra. 

Det är vårt motto och utgångsläge här på Yoga Mamas. Därför jobbar vi förebyggande med att utbilda kvinnor i självhälsa. Nayanas konsultationer är en möjlighet för dig att lära känna dig själv, din kropp och ditt hälsotillstånd på ett djupare plan. I hennes föreläsnings-serie om Ayurveda får vi mer på djupet lära oss om ayurvedans specifika kunskap i varje ämne och hur vi lever ayurveda i vår vardag. 

ayurvedisk vaiyda
Ayurveda hos Yoga Mamas

Ayurveda är en naturlig livsstil baserad på kunskap som är över 5000 år gammal, världens äldsta dokumenterade läkekonst! Ayurveda (”kunskap om livet”) ändras inte. Den kan förmedlas till generation efter generation och är alltid densamma, alltid lika vis. För-evig kunskap, kallar Vaidya Nayana ayurvedan. Nayana berättar själv att hennes föreläsningar är för kvinnor och familjer som vill ta eget ansvar över sin hälsa. Varje individs hälsa är hens eget ansvar och vi kan endast rådgiva och förmedla vår kunskap vidare, sedan är det upp till var och en att själv göra arbetet. Det är en viktig roll som vaiydan har; att förmedla kunskapen vidare och att guida oss till att själva göra arbetet i att skapa god hälsa varje dag. 

I Indien finns ett talesätt att ”en mamma är lika med 100 lärare”. Kvinnan anses därför vara roten till det friska morgondagens samhälle. En kvinna som mår bra i hela sig; i den fysiska kroppen, i sinnet och i sin själ kan också vägleda sina barn och sin familj till hälsa och välmående. Men hon behöver börja med sig själv, förstå sig själv och hur hon ska ta hand om sig själv för att leva i hälsa. I Nayanas föreläsningar Art of women’s health och Garbha Samskar är det det här som står i fokus. Hur en kvinna och en mor vägleder sig själv till hälsa, varje dag. Och hur hon således vägleder sina barn till hälsa, varje dag. 

Barnen är som en tom canvas och föräldrarna är kreatörerna.

När barnen är små väljer du vad du vill måla, hur du vill forma dem med andra ord. Men när de är stora kan vi inte påverka dem. Då får vi lita till att vi gjort vårt bästa i att guida dem till att vara goda människor, som väljer harmoniska och kärleksfulla tankar och vägar i livet. Så, det är föräldrarnas ansvar att skapa den positiva energin i barnens hälsa. Det är i dina händer som förälder vad du vill skapa i morgondagens samhälle. 

För barndomen har Ayurvedan lång kunskap och erfarenhet i hur vi som föräldrar kan stärka och bättra våra barns fysiska, mentala, själsliga och psykiska hälsa. Vaidya Nayana säger: “börja redan med fostret”.  

Yoga Mamas – yoga av kvinnor och barn

Innehållet på den här sidan är endast i utbildningssyfte. Yoga Mamas och dess representanter gör inga medicinska undersökningar eller utlåtanden. Inte heller behandlar eller botar vi någon form av sjukdom. Alla råd följs på eget ansvar. Yoga Mamas frånsäger sig allt ansvar. Vänligen sök råd från en utbildad hälsorådgivare och studera vidare innan du experimenterar med någon av råden som nämns av Yoga Mamas. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *